سیاست های امنیتی

۳۰ام دی ۱۳۹۳ کاجستان

سیاست های امنیتی

آدرس های ایمیل

آدرس ایمیل شما به شیوه ای که موجب آزار شما و ارسال اسپم شود استفاده و همچنین فروخته نخواهد شد. این سامانه برای تماس با شما در مورد تغییرات در حسابتان یا ارسال گزارشات آماری هفتگی به یک آدرس ایمیل معتبر برای حساب شما نیاز دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید از برخورد با ایمیل های اسپم دیدن کنید.

جمع آوری و استفاده از اطلاعات
    این سامانه مالک منحصر اطلاعات جمع آوری شده در این سایت می باشد. ما این اطلاعات را به شیوه ای متفاوت از آنچه در این ابلاغیه آمده به دیگران نمی فروشیم، اجاره نمی دهیم و در اختیارشان قرار نمی دهیم.